படுக்கை அறை வாஸ்து

படுக்கை அறை வாஸ்து
படுக்கை அறை தென்மேற்கு மூலையில் இருப்பது தான் சிறப்பு. ஒரு வீட்டின் நுழை வாயிலிற்கு நேராக படுக்கை அறை இருக்கக்கூடாது. இடது புறம் வரும் மூலையை செல்வமூலை என்பர்.

* புதிய திருமண தம்பதிகள் என்றால் அவர்களுக்கு வடமேற்கு மூலையில் படுக்கை அமைக்கலாம். வீட்டில் இரண்டு தம்பதிகள் என்றால் பெரியவர் தென்மேற்கு மூலையும், சிறியவர் வடமேற்கு மூலையும் உபயோகப்கடுத்தினால் நலம்.

* உங்கள் வீட்டின் செல்வ மூலை தென்மேற்கு என்றால் தென்மேற்கு மூலையில் பணம், நகைகள் வைக்க பயன்படுத்தலாம். வடக்கு நோக்கி பீரோவை வைத்து உபயோகிக்கலாம்.

* வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடத்திற்கு மேலே படுக்கை அறை அமைக்கக் கூடாது.  படுக்கை அறையின் கதவுகள் இரட்டை கதவுகள் சிறந்தது அல்ல. அப்படி இருப்பின் ஒரு கதவை மூடியே வைக்க வேண்டும்.

* படுக்கை அறையி்ல் உள்ள குளியலறையின் கதவிற்கு நேரெதிரே படுக்கை போடக் கூடாது. இந்த அறையின் ஜன்னல் கிழக்கு, வடகிழக்கு, தென்கிழக்கில் அமைக்கலாம்.

* ஸ்விட்சு பாக்ஸ் தென்கிழக்கு அல்லது வடமேற்கில் அமைக்கலாம். இந்த அறையில்  புத்தக அலமாரிகள், மீன் தொட்டிகள், நீர் வீழ்ச்சி படங்கள், மற்றும் டி.வி இவற்றை தவிர்க்கலாம்.

* இரண்டு படுக்கை அறை கதவுகள் அல்லது குளிலயறை கதவுகள் எதிரெதிரே இருந்தால் இந்த இரண்டு கதவிலும் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை மாட்டவும்.

https://goo.gl/PkXWzZ


17 Jun 2014

அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவதற்கான வாஸ்து

17 Jun 2014

மனை அடி சாஸ்திரம்

17 Jun 2014

கட்டிடவேலையில் கவனிக்க வேண்டிய வாஸ்து

05 Nov 2013

சுப காரியங்களுக்கு ஏன் வாழை மரம் கட்டுகிறோம்

05 Nov 2013

நிம்மதியான வாழ்வு நிலைத்திட

19 Aug 2013

மனையை தேர்வு செய்வது எப்படி வாஸ்து

19 Aug 2013

அலுவலக அறை வாஸ்து

25 Jul 2013

கடைகள் மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு வாஸ்து

25 Jul 2013

கதவு, ஜன்னல் வைப்பதற்கான வாஸ்து

25 Jul 2013

வாஸ்து அமைப்பதற்கான சில முக்கிய குறிப்புகள்