கழிவறை வாஸ்து

கழிவறை வாஸ்து
கழிவறை பேசினை தெற்கு பார்த்து அமைக்கலாம். அல்லது வடக்கு பார்த்து அமைக்கலாம். கழிவறை கதவை திறந்தவுடன் பேசின் தெரியாத வண்ணம் கதவை மாற்றி பொருத்தலாம். அல்லது இடையில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கலாம்.

கழிவறை, குளியலறையில் வடகிழக்கு அல்லது தென்மேற்கு மூலையில் துடைப்பம் வைக்கக் கூடாது. stand  வைக்க தென்மேற்கு மூலையே சிறந்தது. துடைப்பம், cleaning brush இவற்றை அறையின் தென்கிழக்கு, வடமேற்கு மூலையில் வைக்கலாம்.

https://goo.gl/jKN22Q


17 Jun 2014

அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவதற்கான வாஸ்து

17 Jun 2014

மனை அடி சாஸ்திரம்

17 Jun 2014

கட்டிடவேலையில் கவனிக்க வேண்டிய வாஸ்து

05 Nov 2013

சுப காரியங்களுக்கு ஏன் வாழை மரம் கட்டுகிறோம்

05 Nov 2013

நிம்மதியான வாழ்வு நிலைத்திட

19 Aug 2013

மனையை தேர்வு செய்வது எப்படி வாஸ்து

19 Aug 2013

அலுவலக அறை வாஸ்து

25 Jul 2013

கடைகள் மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு வாஸ்து

25 Jul 2013

கதவு, ஜன்னல் வைப்பதற்கான வாஸ்து

25 Jul 2013

வாஸ்து அமைப்பதற்கான சில முக்கிய குறிப்புகள்