கதவு, ஜன்னல் வைப்பதற்கான வாஸ்து

கதவு, ஜன்னல் வைப்பதற்கான வாஸ்து
முன் கதவிற்கு நேராக பின் வாசலில் கதவு வைப்பது சிறந்தது. ஆனால் மேற்கு, தெற்கு வாசலிற்கு பின்புறம் கண்டிப்பாக கதவுதான் பொருத்த வேண்டும்.

* ஜன்னல்களின் எண்ணிக்கை இரட்டை படையில் வருமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். 10, 20, 30 என்று பூஜ்ஜியத்துடன் வரும் இரட்டைபடை ஆகாது.

* வீட்டின் பிரதான கதவிற்கு நேராக பாத்திரம் கழுவும் இடம், கைகழுவும் இடம், குழாய், படுக்கை அறை, குளியல் அறை, சமையல் அறை இவைகளை நோக்கி இருக்கக் கூடாது.

https://goo.gl/td7nJX


17 Jun 2014

அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவதற்கான வாஸ்து

17 Jun 2014

மனை அடி சாஸ்திரம்

17 Jun 2014

கட்டிடவேலையில் கவனிக்க வேண்டிய வாஸ்து

05 Nov 2013

சுப காரியங்களுக்கு ஏன் வாழை மரம் கட்டுகிறோம்

05 Nov 2013

நிம்மதியான வாழ்வு நிலைத்திட

19 Aug 2013

மனையை தேர்வு செய்வது எப்படி வாஸ்து

19 Aug 2013

அலுவலக அறை வாஸ்து

25 Jul 2013

கடைகள் மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு வாஸ்து

25 Jul 2013

கதவு, ஜன்னல் வைப்பதற்கான வாஸ்து

25 Jul 2013

வாஸ்து அமைப்பதற்கான சில முக்கிய குறிப்புகள்