அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவதற்கான வாஸ்து

அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவதற்கான வாஸ்து
* ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவது என்றால் அந்த இடத்தின் வடகிழக்கு மூலையில் கோயிலை அமைக்கலாம். தென்மேற்கு மூலையில் பூங்கா அமைக்கலாம். பூங்காவின் தென்மேற்கு மூலையில் உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டு சாதனங்களை பொருத்தலாம்.

* கட்டிடத்திற்கு மாடிபடிகள் வடமேற்கே அமைக்கலாம். அதிகபட்சம் கிழக்கு, வடக்கு மனைகளாக பிரிக்கலாம்.

* கோவிலுக்கும், மனைகளுக்கும் இடையே சிறிது இடைவெளி விட்டு அந்த இடத்தில் தோட்டம் அமைக்கலாம். இது போன்ற அமைப்புகளுடன் கூடிய காலனிகள் என்றால் அங்கு நிலநடுக்கமோ, தண்ணீ ர் பஞ்சமோ எதுவும் வராது. இடத்தின் சொந்தக்காரரும் நன்றாக இருப்பார். குடியேறும் மக்களும் சுபிட்சமாக இருப்பார்கள்.

https://goo.gl/wvB1zG


17 Jun 2014

அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவதற்கான வாஸ்து

17 Jun 2014

மனை அடி சாஸ்திரம்

17 Jun 2014

கட்டிடவேலையில் கவனிக்க வேண்டிய வாஸ்து

05 Nov 2013

சுப காரியங்களுக்கு ஏன் வாழை மரம் கட்டுகிறோம்

05 Nov 2013

நிம்மதியான வாழ்வு நிலைத்திட

19 Aug 2013

மனையை தேர்வு செய்வது எப்படி வாஸ்து

19 Aug 2013

அலுவலக அறை வாஸ்து

25 Jul 2013

கடைகள் மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு வாஸ்து

25 Jul 2013

கதவு, ஜன்னல் வைப்பதற்கான வாஸ்து

25 Jul 2013

வாஸ்து அமைப்பதற்கான சில முக்கிய குறிப்புகள்